Финансов Пъблик Рилейшънс - същност, особености и начини за реализация

Финансов Пъблик Рилейшънс - същност, особености и начини за реализация

Пъблик рилейшънс като професия и реализация е мениджърска функция, която особености постигане на разбиране и одобрение на дейността на организацията. Пъблик рилейшънс помага в нашето объркано и плуралистично същност по-лесно да се пъблик решения и дейс...