Финансов Пъблик Рилейшънс - същност, особености и начини за реализация

Финансов Пъблик Рилейшънс - същност, особености и начини за реализация

Пъблик рилейшънс като професия и реализация е мениджърска функция, която особености постигане на разбиране и одобрение на дейността на организацията. Пъблик рилейшънс помага в нашето объркано и плуралистично същност по-лесно да се пъблик решения и дейс...

Анализ на международните медии при отразяването на кризисната ситуация в България през месец Януари

Анализ на международните медии при отразяването на кризисната ситуация в България през месец Януари

Екипът на МИЗЗО ще изготва два пъти в текущата календарна година регулярни доклади за цялостното състояние на здравния сектор - през месец хитри за първото и през месец януари за второто полугодие. Количествен и качествен анализ на отразяването на тема...

Подходи за организиране на вътрешните комуникации и методи за мотивиране на служителите в компания

Подходи за организиране на вътрешните комуникации и методи за мотивиране на служителите в компания

Изграждане на умения за невербална комуникация и ефективна интеркултурана комуникация. Взаимодействие на работодателя с организациите на работниците и служителите. Маркетинговите комуникации в структурите на гражданското социум. Същност на маркетингови...

Интерактивните комуникационни мрежи в съвременната фирма

Интерактивните комуникационни мрежи в съвременната фирма

Лефкорп ООД е компания занимаваща се с проектирането и изграждането на Wi-Fi, LAN и комуникационни мрежи, СОТ системи, ел. Интернет започна като малка мрежа от университети в САЩ и е цъфнало в голямата телекомуникационна мрежа, която обхваща света. Све...

Подготовка на информации за "24 часа", "Труд", "Стандарт", "Континент"; програма "Хоризонт", "Дарик

Подготовка на информации за "24 часа", "Труд", "Стандарт", "Континент"; програма "Хоризонт", "Дарик

Капка Тодорова специален кореспондент на вестник 24 часа в Есен. Добър ден казвам сега на Капка Тодорова, специален кореспондент на вестник 24 часа в Есен. Защо е важно да има външнополитически коментари в медиите преди малко говорихме с Капка Тодорова...