Анализ на международните медии при отразяването на кризисната ситуация в България през месец Януари

Анализ на международните медии при отразяването на кризисната ситуация в България през месец Януари

Екипът на МИЗЗО ще изготва два пъти в текущата календарна година регулярни доклади за цялостното състояние на здравния сектор - през месец хитри за първото и през месец януари за второто полугодие. Количествен и качествен анализ на отразяването на тема...