Подходи за организиране на вътрешните комуникации и методи за мотивиране на служителите в компания

Подходи за организиране на вътрешните комуникации и методи за мотивиране на служителите в компания

Изграждане на умения за невербална комуникация и ефективна интеркултурана комуникация. Взаимодействие на работодателя с организациите на работниците и служителите. Маркетинговите комуникации в структурите на гражданското социум. Същност на маркетингови...