Анализ на международните медии при отразяването на кризисната ситуация в България през месец Януари

Анализ на международните медии при отразяването на кризисната ситуация в България през месец Януари

Для скачивания материала заполните поле ниже и нажмите скачать.

Сколько будет 1 × 2?

Год: 1999
Автор: Мария Чернева
Описание: Екипът на МИЗЗО ще изготва два пъти в текущата календарна година регулярни доклади за цялостното състояние на здравния сектор - през месец хитри за първото и през месец януари за второто полугодие. Количествен и качествен анализ на отразяването на тема либо личност от здравния сектор в наблюдаваните от екипа на Zdrave. Включва материали в централните и регионални ежедневници, националните седмичници, топ пет радио станции и телевизии в България, основните информационни агенции и Интернет медии. Възможно е включване на допълнителни печатни медии за наблюдение. Количествен и контент - анализ на материалите, публикувани и излъчени в наблюдаваните от екипа на Zdrave. Същевременно клиентът получава всеки ден е-mail с текуща информация за отразяването на събитието. От АБРО подчертават още, че при отразяването на случая телевизиите не са събирали информацията си неправомерно. При заявка от страна на заказчика може да бъде изчислена и рекламната себестойност на материалите (съгласно официалната тарифа на съответната медия). Цялата информация се предоставя през Интернет, категоризирана и обработена с оглед на максимално опростен достъп и възможности за бързи справки. От АБРО заявиха, че категорично не споделят становището, че Нова телевизия и bTV са нарушили закона и Етичния кодекс на българските медии. Към това се предоставят и screen shots от Интернет издания и уеб сайтове на медии, публикациите от печатните материали се предоставят и в jpg либо pdf формат, записи от радио - или телевизионни предавания, хартиен клипинг. От АБРО подчертават, че "инцидентът с Цветелина Стоянова безспорно е тема, която вълнува и трогва цялото общество. Ако имате новина, с която бихте искали бързо да достигнете до медиите, а чрез тях и до техните читатели, зрители и слушатели използвайте нашите възможности в областта на публичните комуникации. По заявка, клиентът може да получи пълен превод либо резюме на материали на английски, немски и/либо руски език. Клиентът получа във електронен формат пълен медиен мониторинг, който включва всички пулбликувани и излъчени от събитието материали в пълен текст.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *